LAPUA FLOORS ASENNUSOHJEET

Päivitetty 07/2019

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja esivalmisteluihin, joiden avulla asennat Lapua Floors tammiparketin turvallisesti ja helposti. Lapua Floors tammiparketit liimataan ponteista kiinni toisiinsa tai suoraan alustaan. 

Parhaimman lopputuloksen saat, kun tammiparketti liimataan suoraan alustaan kiinni. Liimalla alustaan kiinnitetty tammiparkettilattia on jämäkkä ja hiljainen, koska värähtelyt sekä ontot äänet voidaan sulkea lähes kokonaan pois.

Tammiparketti on luonnonmateriaali ja talvella, jos ilman suhteellinen kosteus on alle 40 % RH, tammiparketti saattaa kutistua sekä aaltoilla. Suosittelemme, aina että talviaikana käytetään ilmankostutinta.

LUE TÄMÄ:

Jokainen tilaus on ainutlaatuinen. Sävyvaihtelu sekä oksaisuus vaihtelee tilauskohtaisesti. Kyseessä on luonnonmateriaalia ja jokainen tammiparketti erä on omanlaisensa.

Lapua Floors tammiparketteihin kuuluvat ominaisuudet kuten oksat, luonnollinen syykuvio- ja sävyvaihtelu eivät ole virheitä.  Tammen sydänpuu on vaalean – tai tummanruskea, joten lankuissa on sävyvaihtelua. Tasaisen syykuvio- ja sävyjakauman varmistamiseksi suosittelemme, että asennettavat parkettilaudat valitaan useammasta eri paketista samanaikaisesti. 

Asennusvaiheessa on tärkeää, että asentaja valikoi useasta laatikosta tammiparketit, jotta lopputulos olisi hyvä. Suosittelemme, että asentaja on ammattilainen, jolla on kokemusta öljyvahattujen tammiparkettilattioiden asennuksesta.

Yleistä 

Parketti suositellaan asennettavaksi pitkät saumat valon suuntaisesti. Asennuslämpötilan tulisi olla vähintään 18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40-60 % (RH) , samoin kuin asennuksen jälkeenkin, jotta vältytään parketin elämiseltä. Jos ilman suhteellinen kosteus on alle 40 % (RH), voi tammiparkettiin ilmestyä hiushalkeamia, rakoilua sekä aaltoilua.

Ennen asennusta parkettilautojen tulee olla vähintään 72 h siinä tilassa, johon ne tullaan asentamaan. Lautaparketit tulee aina varastoida vaaka-asennossa tasaisella ja kuivalla alustalla. Lankut tulee tarkastaa ennen asennusta ja viallisia lankkuja ei tule asentaa. Sävyvaihtelu ei ole viallinen. 

Tammiparkettia ei saa asentaa kiinteiden kalusteiden (keittiökaappien) alle, jos asennetaan uivaksi (liimataan ponteista kiinni toisiinsa). Jos haluat, että tammiparketti asennetaan keittiökaappien alle on silloin liimattava tammiparkettilattia alustaan kiinni.

Parhaat olosuhteet tammiparkettilattialle ja uudisasunnot


Suomessa tammi-huhtikuun aikana ilman suhteellinen kosteus on alimmillaan. Tammiparketti on luonnonmateriaali ja se kuivuu, kun ilman suhteellinen kosteus on alle 40 %. Tällöin kuiva ilma voi vahingoittaa tammiparkettia pysyvästi. Hiushalkeamat ovat yleensä merkki siitä, että tammiparketti on liian kuiva ja tarvitsee kosteutta. Käytä ilmankostutinta. Ilmankostutin pitää olla vähintään 3 viikkoa käytössä, jotta tammiparketti on saanut kosteutta.

Jotta juuri asennettu tammiparketti säilyy hyvänä, tulee huoneen suhteellisen ilmankosteuden pysyä 40 % – 60 %:n (RH) ja lämpötilan +18 – 24 °C:en välissä. Lämpötila ja huoneilman suhteellinen kosteus tulee asennuksen jälkeen mitata asianmukaisilla ja riittävän tarkoilla mittareilla.

Lämmityskaudella ilmankosteutta pitää säädellä esimerkiksi ilmankostuttimen avulla ja kesällä huolehtimalla riittävästä tuuletuksesta. Mikäli huoneilman suhteellinen kosteus laskee alle sallitun tason, voi lattiaan ilmestyä puun luonnollisista ominaisuuksista johtuen pieniä rakoja ja halkeamia, kuivalla ilmalla jopa koveria lautoja (liian kosteissa oloissa kuperia lautoja). Ilmankosteuden laskiessa alle 30 %:n (RH) pitää huoneilman kosteutta lisätä ilmankostuttimilla. Mikäli tammiparketille optimaalisia olosuhteita ei pystytä ylläpitämään, saattaa ohjearvoja kuivemmissa tai kosteammissa olosuhteissa aiheutua ääntelyä tai lattian pysyvää muodonmuutosta. Suosittelemme seuraamaan huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina.

Auringon UV-säteily muuttaa ja syventää puun omaa värisävyä. Kesällä muutokset syntyvät nopeammin ja voimakkaammin. Näin ollen lattian epätasainen altistuminen valolle saattaa jättää jäljen lattiaan. Tämän vuoksi suosittelemme vaihtamaan kalusteiden ja mattojen paikkaa säännöllisesti, jotta tammiparketti altistuu päivänvalolle tasaisesti. Myös mekaaniset painaumat saattavat olla mahdollisia, mikäli esim. huonekalun epätasainen pohja on pitkään samassa paikassa parketin päällä.

LIIMA

Kun liimaat parketin kiinni ponteista toisiinsa käytä kosteudenkestävää PVAC -puuliima, esimerkiksi Kiilto B3, Eri Keeper D3, Cascol Outdoor -ulkoliima.

Kun liimaat parkettilattian suoraan alustaan kiinni käytä: Casco Floor Expert Parkett Elastic Plus tai Bona R850. Alustaan liimaaminen vaatii ammattilaisen.

PARKETTILATTIAN ALUSMATERIAALI

Lapua Floors tammiparkettien alle soveltuvat tarkoitetut alusmateriaalit:

 • HDA (1mm vahva)
 • Tuplex
 • Parketinalushuopa Texstep
 • Provent

ENNEN ASENNUSTA

 • Tarkista lautojen virheettömyys ennen asennuksen aloittamista. Älä käytä virheellisiä lautoja.
 • Virheellisestä materiaalista tulee ilmoittaa parketin ostopaikkaan. Tarkistuksessa virheelliseksi todetut laudat hyvitetään. Puu on luonnonmateriaali, jonka vuoksi lautojen sävyssä, oksaisuudessa ja syykuvioissa on luonnollisesti vaihtelevuutta. Lautojen väri- tai sävyerot eivät tee laudasta virheellistä.
 • Sävymuutoksia syntyy myös ajan mittaan. Parkettilattioissa saattaa ilmetä jännitteitä, mikäli laudoissa esiintyy kuperuutta tai koveruutta ­– tämä edellyttää hieman tarkempaa asennustekniikkaa.
 • Asentajan tulee aina perehtyä huolellisesti asennusohjeisiin ennen asennuksen aloittamista. 

ALUSTAN VAATIMUKSET

Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL 2013 vaatimukset. 

 • Parketti voidaan asentaa betonille, muovimaton päälle, levy- ja puulattian päälle, linoleumin tai korkin päälle.
 • Alustan on oltava kuiva ja tasainen. Myös alustan suoruus tulee tarkistaa ennen lattiapäällysteen asentamista. Kahden metrin vatupassilla tai täysin suoralla parkettilaudalla mitattuna yli kahden mm:n epätasaisuudet tulee tasoittaa.
 • Betonialustan kosteuspitoisuuden tulee olla alle 75 % (RH) lattian pinnasta mitattuna.
 • Uudisrakennusten betonilattian kosteusaste tulee todentaa kirjallisella kosteusmittari-pöytäkirjalla. Asiakirja tulee säilyttää, sillä asennusvaiheen kosteuspitoisuus tulee pystyä osoittamaan jälkikäteen. Kosteusmittaus suoritetaan asianmukaisilla mittausmenetelmillä ja -työkaluilla. Mahdollisten kosteusvahinkojen jälkeen alusta on aina kosteusmitattava.
 • Betonialustan päälle levitetään vaaditun kosteussuojalla varusteltu alusmateriaali, kuten vanhentumaton 0,2 mm polyeteenikalvo. Polyeteenikalvo vaatii lisäksi askeläänieristeen. Asenna alusmateriaali aina valmistajan ohjeiden mukaan.
 • Lautalattian tai lastulevyn päälle asennettaessa tulee varmistaa, että alusta on huolellisesti kiinnitetty ja tasainen. Epätasaisuudet tulee tasoittaa ja alustan päälle levittää kierrätystekstiilihuopa. Lautalattian päälle asennettaessa parketti ladotaan poikkisuuntaan vanhoihin lattialautoihin nähden.

LATTIALÄMMITYS

 • Kun parketti asennetaan lattialämmön päälle, lämmön tulee olla tasaista, eikä se saa kohota yli 27 °C. Lämpötilan vaihtelu vuorokauden ajan ei saa ylittää viittä astetta.
 • Lattialämmitys tulee kytkeä päälle vähintään kolme viikkoa ennen asennusta.

ASENNUKSEN SUUNNITTELU

 • Lattian asennus aloitetaan aina suurimmasta huonetilasta.
 • Parkettilaudat asennetaan pitkittäin sisään tulevan valon suuntaisesti.
 • Lattian ja seinän väliin tulee jättää vähintään 8–10 mm:n elämisvara välikiiloja käyttäen. Suurissa huoneissa elämisvaraa tulee jättää 1,5 mm jokaista juoksumetriä kohden. Elämisvaraa on jätettävä myös lattian rajautuessa muihin kiinteisiin rakenteisiin, kuten portaisiin tai ovenkarmeihin.
 • Jos lattia on lautojen leveyssuunnassa yli 8 metriä tai pituussuunnassa yli 10 metriä pitkä, se tulee jakaa liikuntasaumalla, joka sijoitetaan esimerkiksi oviaukkoon tai vastaavaan paikkaan. Sauma tehdään jättämällä lautojen väliin noin 10–15 mm rako, joka peitetään sopivalla listalla. Tehdasvalmisteista T-listaa käyttäessä rakoa jätetään minimissään 30 mm. Erillisten huonetilojen oviaukkoihin tehdään liikuntasauma. Liikuntasaumoja ja elämisvaroja ei saa kitata umpeen.
 • Ponteista liimattavaa lautaparkettia ei saa asentaa kiintokalusteiden alle. Parkettia ei saa kiinnittää aluslattiaan mistään kohdasta, jos asennetaan uivaksi.

ASENNUS

 1. Hanki välikiiloja ja lyöntipalikka. Jätä tarpeellinen elämisvara, kun asennat kiilat seinän ja laudan väliin. Jätä elämisvara vähintää 8–10 mm.
 2. Mittaa aloitusrivin ja viimeisen rivin etäisyys toisistaan – mikäli viimeisen rivin leveys jää alle 50 mm, kavenna ensimmäistä riviä. Lankkuparkettia asennettaessa avataan useampi paketti kerralla, ja yhdistellään lautoja eri paketeista. Asentaja tarkistaa ja hyväksyy asennettavat laudat asennuksen edetessä. Muista, että viallisiin lautoihin liittyviä reklamaatioita ei huomioida asentamisen jälkeen. Tammi on luonnonmateriaalia ja sävyvaihtelu on normaalia.
 3. Levitä liimaa toisen laudan urospäätypontinalapuolelle. Asenna työntämällä tai lyö lyöntipalikalla kevyesti päädystä toinen lauta ensimmäisen laudan päätynaarasponttiin. Pyyhi heti pois kostealla rievulla päätypontin välisestä saumasta mahdollisesti yli pursunut liima.
 4. Aloita seuraava rivi edelliseltä riviltä jääneellä palalla. Alle 50 cm paloja ei voida käyttää. Levitä laudan urospontinalapuolelle liimaa ja aseta edellisen rivin naarasponttiin.
 5. Naputtele lyöntikapulalla laudat tiiviisti kiinni toisiinsa. Kolmen valmiin lautarivin jälkeen tarkista, että seinän ja lattian välissä on edelleen riittävä elämisvara.
 6. Ovenkarmin alle viennissä oven karmilista sahataan sopivan korkuiseksi.
 7. Poraa tarvittaessa parkettiin reiät patteriputkea varten. Rei’istä tulee tehdä 20 mm:ä suurempia, kuin putken halkaisija. Lauta asetetaan paikalleen ja putken taakse tuleva kappale liimataan kiinni lautaan.

SUOJAUS

Mikäli sisustustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen ja suojaat parkettilattian, suojateippejä ei saa kiinnittää parketin pintaan – ainoastaan suojapahveihin. Teippiliimat sisältävät liuotinaineita, jotka saattavat pilata parketin pinnan.

ÖLJYVAHATUN PARKETTILATTIAN HOITO

Parkettilaudat toimitetaan tehtaalta valmiiksi pintakäsiteltyinä öljyttynä LED-valokovetteisella Vesting-kovavahaöljyllä. Jotta parkettilattiasi säilyy kauan kauniina, hoida sitä huolella seuraavia ohjeita noudattaen. 

Pysäytä lika jo ulko-ovelle. Hanki ulko-oven molemmille puolille sekä naulakon alle kunnon matot estämään hiekan ja veden pääsyä huoneisiin. Huonekalujen jalkojen alle kiinnitetyt huopapalat suojaavat lattiaasi naarmuuntumiselta. Vältä kävelyä parketilla piikkikorkoisilla kengillä. Vältä runsasta vedenkäyttöä siivouksessa. Kuivaa lattialle roiskunut vesi heti pois. Poista tahrat tuoreeltaan joko vedellä tai pintakäsittelyyn sopivalla puhdistusaineella, kuivaa lattia. 

Vältä hankaamista karheilla siivousvälineillä. Päivittäiseen puhdistukseen riittää imurointi tai pyyhkiminen lähes kuivaksi puristetulla lattiapyyhkimellä. Tallöin lattian pinta kuivuu heti, eikä siihen jää pisarajälkiä. Vältä aina runsasta veden käyttöä parkettilattian käsittelyssä. 

Öljytyillä tuotteilla käytetään ainoastaan Vesting puhdistus- ja hoitotuotteita.

Säännollinen puhdistus: 

Hiekka ja muu kidemäinen lika imuroidaan säännöllisesti, mielummin päivittäin. Pölynimurissa tulee olla parkettiharja ja kumirenkaat naarmujen syntymisen välttämiseksi. Lattiapyyhintä käytettäessä pyyhkeen tulee olla kuiva tai ainoastaan hieman kosteutettu (ei märkä) ja nukkaamaton. Säännöllinen puhdistus (1-4 viikon välein) tehdään kevyesti pyyhkimällä Vesting Vaha&Puhdistusaineella (Wax&Clean) käyttäen nukkaamatonta liinaa tai lattiapyyhintä. Vältä hankaamista. Vesting Vaha&Puhdistusainetta laimennetaan veteen pakkauksen ohjeen mukaan (noin 200-300 ml/10 L vettä). Laimennettua liuosta laitetaan liinaan tai lattiapyyhkimeen joko käyttämällä spray-pulloa tai kastamalla liina liuokseen ja poistamalla ylimääräinen liuos liinasta. Huom ! Liina tai lattiapyyhin ei siis saa olla märkä, vaan korkeintaan hiukan kostea. Käytettäessä spray-pulloa liuoksen levittämiseen liinaan tai lattipyyhkimeen, voi liuosta myös hieman suihkuttaa puhdistettavalle lattialle. Liiallista liuoksen määrää (lammikoita, pisaroita) on vältettävä ja sellaisten syntyessä ne on välittömästi pyyhittävä kuivalla liinalla. Pyyhkiminen suoritetaan pieni ala kerrallaan (välttäen öljytyn pinnan pitkäaikaista kosteuttamista) ja lattian annetaan kuivua pyyhkimisen jälkeen ainakin 20 minuuttia. 

Tahrojen poisto 

Helposti irtoavat tahrat Vesting Vaha&Puhdistus-aineella yllä olevan säännöllisen puhdistuksen ohjeiden mukaisesti. Vaikeammat tahrat (esim. kahvi- ja viinitahrat) puhdistetaan Vesting Teho-puhdistusaineella (Vesting Intensive Cleaner). Vesting Tehopuhdistusainetta laimennetaan haaleaan veteen (noin 75 ml/10L vettä). Erittäin vaikeiden tahrojen puhdistuksessa Vesting Teho-puhdistusaineen määrää suhteessa veteen voi hieman lisätä. Pyyhi liuoksessa kosteutettulla liinalla tahra, mutta vältä hankaamista. Älä käytä Vesting Teho-puhdistusainetta muiden puhdistusaineiden kanssa! 

Naarmut 

Pinnalliset naarmut voidaan poistaa puhdistamalla naarmuuntunut kohta Vesting Tehopuhdistusaineella ja hankaamalla sen jälkeen naarmuuntunutta kohtaa kevyesti puhdistusliinalla (esim. Scotch-Brite siivousliina). Lopuksi Vesting Hoitoöljyä levitetään hangattuun kohtaan. Tarvittaessa lisätään toinen kerros Vesting Hoitoöljyä. Syvempien naarmujen korjaus saattaa edellyttää uudelleen öljyämisen. 

Hoito öljyäminen 

Öljyttya parkettia tulee hoitaa säännömukaisesti (2-4 kertaa vuodessa) Vesting Hoitoöljyllä (Vesting Maintenance oil). Hoitoöljy ”ravitsee” luonnollista puun pintaa, paikkaa pienempiä naarmuja ja hankautumia ja lisää lattian tarvitsemaa suojapintaa. Hoitoöljyttävä lattia tulee ensin puhdistaa likaisuudesta riippuen joko Vesting Vaha&Puhdistusaineella tai Vesting Teho-puhdistusaineella ohjeiden mukaisesti ja lattian tulee antaa kuivua ohjeen mukaisesti. Tämän jälkeen Vesting Hoitoöljy levitetään ohuelti lattialle. Liiallinen öljy pyyhitään nukkaamattomalla kuivalla liinalla ja lattian annetaan kuivua ainakin 6 tuntia.

TUOTETAKUU 

Lapua Floors (Nordic Floors Oy) antaa parketin rakenteelle ja pintakäsittelylle kymmenen vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuun piiriin ei kuulu Lapua Floors 240 tuote. Takuu ei kata Outlet- lattianpäällysteitä eikä lattiapäällyste-eriä, jotka on erikseen kaupan yhteydessä rajattu takuun ulkopuolelle. 

Takuu koskee ykköslaatuisia parketteja kattaen raaka-aine- ja valmistusvirheet. Takuun piirissä ovat yksityiskäyttöön asennetut, normaaleissa asuinhuoneolosuhteissa olevat parketit, kun Lapua Floorsin asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. Takuu ei kata asennusvaiheessa selvästi virheellisiä parkettilautoja, jotka on asennettu lattiaan. Ne on otettava sivuun ja ne vaihdetaan veloituksetta virheettömiin. 

Käytössä syntyvät naarmut ja painumat sekä normaalit kulumat eivät kuulu takuun piiriin. Myös tavallisista asuinhuoneolosuhteista (18 – 24 C, RH 40 – 60 %) poikkeamisen aiheuttamat mahdolliset lautojen turpoamat, kutistumiset  ja hiushalkeamat ovat takuun ulkopuolella. Koska puu on luonnonmateriaali, niin siitä johtuvat luontaiset värisävyerot, oksat, luonnolliset syykuviot eivät kuulu takuun piiriin. Mahdolliset värivialliset parkettilaudat on otettava sivuun jo asennusvaiheessa. 

Takuu korvaa enimmillään lattiamateriaalin arvon. Mahdollisia välillisiä kustannuksia takuu ei kata. Lattian korjauskustannuksia voidaan korvata vain, jos niistä on etukäteen sovittu valmistajan kanssa. Lapua Floors pidättää itsellään oikeuden korjata, korjauttaa ulkopuolisella tai vaihtaa virheellinen lattia. Mahdollisissa takuutapauksissa viallinen parketti palautetaan valmistajalle tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. 

Lapua Floorsin antama takuu ei vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin.

× Lähetä WhatsApp-viesti